Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: ‘Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af?’ Hij antwoordde: ‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: ‘Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?’ Op zijn antwoord: ‘Van anderen, ‘zei Jezus tegen hem: ‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
0Shares