Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: ‘Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af?’ Hij antwoordde: ‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: ‘Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?’ Op zijn antwoord: ‘Van anderen, ‘zei Jezus tegen hem: ‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
0Shares