Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde Hij niet komen, omdat de Joden daar Hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus’ broers Hem aan:

‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ Ook Zijn broers geloofden namelijk niet in Hem. Maar Jezus zei:

‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze wel, omdat Ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest; Ik ga niet, omdat de tijd voor Mij nog niet rijp is.’ Dat zei Hij, en Hij bleef in Galilea.

Maar toen Zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging Hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar Hem uit en ze vroegen zich af waar Hij was. Overal werd over Hem gesproken:

sommigen vonden dat Hij een goed mens was, anderen meenden dat Hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over Hem te spreken uit angst voor de Joden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
0Shares