Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep:

‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, “zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze:

‘Dit moet wel de profeet zijn.’ Anderen beweerden:

‘Het is de Messias, ‘maar er werd ook gezegd:

‘De Messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, en sommigen wilden Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets.

De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd:

‘Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?’ antwoordden ze:

‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ Maar de Farizeeën zeiden:

‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent–vervloekt zijn ze!’ Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei:

‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ Ze zeiden tegen hem:

‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’ Daarop ging iedereen terug naar huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
0Shares