Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte te voorschijn haalt. Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
0Shares