Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde Hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Jezus bleef staan, Hij riep hen en vroeg:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Ze antwoordden:

‘Heer, open onze ogen!’ Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
0Shares