Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ Jezus stond op en volgde hem met Zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan, want ze dacht: Als ik alleen Zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei Hij: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
0Shares