De Joden riepen:

‘Zeggen we soms ten onrechte dat U een Samaritaan bent, en dat U bezeten bent?’ ‘Ik ben niet bezeten, ‘zei Jezus. ‘Ik eer Mijn Vader, maar u eert Mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op Mijn eer en Hij zal oordelen. Waarachtig, Ik verzeker u:

als iemand Mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ Toen zeiden de Joden:

‘Nu weten we zeker dat U bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en U zegt:

“Wie Mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! Bent U soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt U wel dat U bent?’ Jezus antwoordde:

‘Wanneer Ik Mezelf zou eren, zou Mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die Mij eert, de Vader van wie u zegt dat Hij onze God is, hoewel u Hem niet kent. Ik ken Hem. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem wel, en Ik bewaar Zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op Mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ De Joden zeiden:

‘U bent nog geen vijftig en U zou Abraham gezien hebben?’ ‘Waarachtig, Ik verzeker u, ‘antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben Ik er.’ Toen raapten ze stenen op om naar Hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
0Shares