De Joden riepen:

‘Zeggen we soms ten onrechte dat U een Samaritaan bent, en dat U bezeten bent?’ ‘Ik ben niet bezeten, ‘zei Jezus. ‘Ik eer Mijn Vader, maar u eert Mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op Mijn eer en Hij zal oordelen. Waarachtig, Ik verzeker u:

als iemand Mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ Toen zeiden de Joden:

‘Nu weten we zeker dat U bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en U zegt:

“Wie Mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! Bent U soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt U wel dat U bent?’ Jezus antwoordde:

‘Wanneer Ik Mezelf zou eren, zou Mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die Mij eert, de Vader van wie u zegt dat Hij onze God is, hoewel u Hem niet kent. Ik ken Hem. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem wel, en Ik bewaar Zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op Mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ De Joden zeiden:

‘U bent nog geen vijftig en U zou Abraham gezien hebben?’ ‘Waarachtig, Ik verzeker u, ‘antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben Ik er.’ Toen raapten ze stenen op om naar Hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
0Shares