Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij Hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld, men zei: ‘Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!’ Maar de Farizeeën zeiden: ‘Het is dankzij de vorst der demonen dat Hij demonen kan uitdrijven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
0Shares