Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen:

‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. Hij zei:

‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ Hij liep terug en zag dat Zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:

‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. Toen Hij voor de derde maal terugkwam, zei Hij tegen hen:

‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover:

het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
0Shares