Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen:

‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. Hij zei:

‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ Hij liep terug en zag dat Zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:

‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. Toen Hij voor de derde maal terugkwam, zei Hij tegen hen:

‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover:

het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
0Shares