Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op Hem af en zei: ‘Meester, ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Een ander, een van Zijn leerlingen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
0Shares