Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in Mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.’ Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, Mijn Vader zal hem liefhebben en Mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet Mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar Mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, maar zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
0Shares