Iemand uit de menigte zei tegen Hem:

‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus antwoordde:

‘Wie heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen:

‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ En Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:

‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af:

Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf:

Wat ik zal doen is dit:

ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen:

Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem:

“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
0Shares