Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘Om deze reden zeg Ik tegen jullie:

maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven:

ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie:

zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever Zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
0Shares