Daarop zei een wetgeleerde tegen Hem:

‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt U ook ons.’ Maar Jezus zei:

‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! Daarom heeft God in Zijn wijsheid gezegd:

“Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.” Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, Ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist! Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’ Toen Hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
0Shares