Daarop zei een wetgeleerde tegen Hem:

‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt U ook ons.’ Maar Jezus zei:

‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! Daarom heeft God in Zijn wijsheid gezegd:

“Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.” Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, Ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist! Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’ Toen Hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
0Shares