Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij:

‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’ Sommige Farizeeën meenden:

‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat, ‘maar anderen zeiden:

‘Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde:

‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij genezen heeft.’ ‘Hij is een profeet, ‘was zijn antwoord.

Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun:

‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’ ‘Dit is onze zoon, ‘zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’ Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
0Shares