Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij:

‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’ Sommige Farizeeën meenden:

‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat, ‘maar anderen zeiden:

‘Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde:

‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij genezen heeft.’ ‘Hij is een profeet, ‘was zijn antwoord.

Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun:

‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’ ‘Dit is onze zoon, ‘zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’ Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
0Shares