Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:

‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet Mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en Mij op Mijn weg volgt, kan niet Mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen:

“Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie:

wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan Mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
0Shares