Hij zei tegen hen:

‘Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt.'” David noemt Hem dus Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ Terwijl de menigte luisterde, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en op het marktplein eerbiedig begroet willen worden, en een ereplaats verlangen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Toen Hij opkeek, zag Hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en Hij zei:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
0Shares