Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen:

‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen.

Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei:

‘Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?’ Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
0Shares