De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Hem op. Maar Jezus zei tegen hen:

‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes:

sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
0Shares