De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Hem op. Maar Jezus zei tegen hen:

‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes:

sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares