Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?’ De hogepriesters en de Farizeeën hadden opdracht gegeven Hem aan te geven als men wist waar Hij was, zodat ze Hem konden arresteren.

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde–hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van Mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’

Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de dood had opgewekt. De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in Hem gingen geloven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
0Shares