Hij vertelde hun ook een gelijkenis:

‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie:

deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal Hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar ‘s avonds vertrok Hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. Iedere ochtend kwam het hele volk al vroeg naar de tempel om naar Hem te luisteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
0Shares