Hij vertelde hun ook een gelijkenis:

‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie:

deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal Hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar ‘s avonds vertrok Hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. Iedere ochtend kwam het hele volk al vroeg naar de tempel om naar Hem te luisteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
0Shares