Op een van die dagen stapte Hij in een boot, samen met Zijn leerlingen, en zei tegen hen:

‘Laten we naar de overkant van het meer gaan, ‘en ze voeren het meer op. Onderweg viel Hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten Hem wakker en riepen:

‘Meester, Meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun:

‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar:

‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Zijn bevelen gehoorzamen?’

Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen Hij aan land stapte, kwam Hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels:

‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
0Shares