Hij richtte zich ook tot Zijn leerlingen:

‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem:

“Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” Toen zei de rentmeester bij zichzelf:

Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij:

“Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie, “antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem:

“Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar:

“En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan, “luidde het antwoord. De rentmeester zei:

“Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook Ik zeg jullie:

maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.

Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen:

hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
0Shares