Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren:

Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Toen er vanuit de steden mensen naar Hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde Hij deze gelijkenis:

‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe:

‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
0Shares