Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren:

Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Toen er vanuit de steden mensen naar Hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde Hij deze gelijkenis:

‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe:

‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
0Shares