Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf:

“God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei:

“God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei:

‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:

wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares