Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei:

‘Die man hoorde er ook bij!’ Maar hij ontkende het:

‘Ik ken Hem niet eens!’ Even later merkte een ander hem op en zei:

‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei:

‘Welnee man, helemaal niet.’ En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid:

‘Ja zeker, die man was ook in Zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei:

‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer:

‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met Hem en geselden Hem. Ze blinddoekten Hem en zeiden:

‘Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?’ En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
0Shares