Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei:

‘Die man hoorde er ook bij!’ Maar hij ontkende het:

‘Ik ken Hem niet eens!’ Even later merkte een ander hem op en zei:

‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei:

‘Welnee man, helemaal niet.’ En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid:

‘Ja zeker, die man was ook in Zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei:

‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer:

‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met Hem en geselden Hem. Ze blinddoekten Hem en zeiden:

‘Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?’ En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares