Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen:

‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel–denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’

Hij vertelde hun deze gelijkenis:

‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier:

“Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei:

“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
0Shares