Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen:

‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel–denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’

Hij vertelde hun deze gelijkenis:

‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier:

“Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei:

“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares