Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“De mens leeft niet van brood alleen.”‘ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem:

‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”‘ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” En ook:

“Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.”‘ Maar Jezus antwoordde:

‘Er is gezegd:

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”‘ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
0Shares