Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“De mens leeft niet van brood alleen.”‘ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem:

‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”‘ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” En ook:

“Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.”‘ Maar Jezus antwoordde:

‘Er is gezegd:

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”‘ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares