Zacharias vroeg aan de engel:

‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde:

‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’

De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf:

De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares