Zacharias vroeg aan de engel:

‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde:

‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’

De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf:

De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
0Shares