Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie:

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om Zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het huis van David, Zijn dienaar, zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van Zijn heilige profeten:

bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich Zijn heilig verbond:

de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in Zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden:

profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om Zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
0Shares