Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie:

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om Zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het huis van David, Zijn dienaar, zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van Zijn heilige profeten:

bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich Zijn heilig verbond:

de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in Zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden:

profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om Zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
0Shares