Toen Jezus aan het eind was gekomen van Zijn toespraak tot de menigte ging Hij Kafarnaüm in. Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar Hem toe om Hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij Hem op aan mee te gaan. Ze zeiden:

‘De man die U dit verzoekt, verdient het dat U hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar Hem toe stuurde met de mededeling:

‘Heer, spaar U de moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar U toe te gaan. Maar U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg:

“Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere:

“Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg:

“Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem; Hij keerde zich om naar de menigte die Hem volgde en zei:

‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
0Shares