Toen Jezus aan het eind was gekomen van Zijn toespraak tot de menigte ging Hij Kafarnaüm in. Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar Hem toe om Hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij Hem op aan mee te gaan. Ze zeiden:

‘De man die U dit verzoekt, verdient het dat U hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar Hem toe stuurde met de mededeling:

‘Heer, spaar U de moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar U toe te gaan. Maar U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg:

“Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere:

“Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg:

“Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem; Hij keerde zich om naar de menigte die Hem volgde en zei:

‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
0Shares