Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag:

‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden:

‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’ Hij zei tegen hen:

‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde:

‘De door God gezonden Messias.’ Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei:

‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’

Tegen allen zei Hij:

‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
0Shares