Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei:

‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:

‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:

‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem:

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares