Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei:

‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:

‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:

‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem:

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
0Shares