Daarop zei een wetgeleerde tegen Hem:

‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt U ook ons.’ Maar Jezus zei:

‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! Daarom heeft God in Zijn wijsheid gezegd:

“Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.” Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, Ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist! Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’ Toen Hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
0Shares