Daarop zei een wetgeleerde tegen Hem:

‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt U ook ons.’ Maar Jezus zei:

‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! Daarom heeft God in Zijn wijsheid gezegd:

“Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.” Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, Ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist! Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’ Toen Hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
0Shares