Iemand uit de menigte zei tegen Hem:

‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus antwoordde:

‘Wie heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen:

‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ En Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:

‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af:

Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf:

Wat ik zal doen is dit:

ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen:

Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem:

“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
0Shares