Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij Zijn gebed beëindigd had, zei een van Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen:

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

“Vader, laat Uw naam geheiligd worden en laat Uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”‘

Daarna zei Hij tegen hen:

‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:

“Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt:

“Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg Ik jullie:

vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
0Shares