Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij Zijn gebed beëindigd had, zei een van Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen:

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

“Vader, laat Uw naam geheiligd worden en laat Uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”‘

Daarna zei Hij tegen hen:

‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:

“Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt:

“Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg Ik jullie:

vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
0Shares