Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem:

‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord:

je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
0Shares