De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Hem op. Maar Jezus zei tegen hen:

‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes:

sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
0Shares