De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Hem op. Maar Jezus zei tegen hen:

‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes:

sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
0Shares