Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen Zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele Farizeeën zeiden echter:

‘Waarom doet U iets dat op sabbat niet mag?’ Jezus antwoordde:

‘Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten?’ En Hij voegde eraan toe:

‘De Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’

Op een andere sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten op Hem om te zien of Hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze Hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar Hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand:

‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man. Jezus zei tegen de Farizeeën en schriftgeleerden:

‘Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’ Nadat Hij hen een voor een had aangekeken, zei Hij tegen de man:

‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de Farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
0Shares