Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen Zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele Farizeeën zeiden echter:

‘Waarom doet U iets dat op sabbat niet mag?’ Jezus antwoordde:

‘Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten?’ En Hij voegde eraan toe:

‘De Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’

Op een andere sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten op Hem om te zien of Hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze Hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar Hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand:

‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man. Jezus zei tegen de Farizeeën en schriftgeleerden:

‘Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’ Nadat Hij hen een voor een had aangekeken, zei Hij tegen de man:

‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de Farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
0Shares