Na het verlaten van de synagoge ging Hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts, en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar, en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. Toen de Zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar Hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun een voor een de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden:

‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen; ze wisten immers dat Hij de Messias was.

Bij het aanbreken van de dag vertrok Hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen Hem zoeken, en toen ze Hem gevonden hadden probeerden ze Hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar Hij zei tegen hen:

‘Ook in de andere steden moet Ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben Ik gezonden.’ En Hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
0Shares