Na het verlaten van de synagoge ging Hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts, en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar, en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. Toen de Zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar Hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun een voor een de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden:

‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen; ze wisten immers dat Hij de Messias was.

Bij het aanbreken van de dag vertrok Hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen Hem zoeken, en toen ze Hem gevonden hadden probeerden ze Hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar Hij zei tegen hen:

‘Ook in de andere steden moet Ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben Ik gezonden.’ En Hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
0Shares