Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen:

‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van Mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie:

Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei:

‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg jullie:

vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:

‘Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei:

‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt.

Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
0Shares