Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen:

‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van Mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie:

Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei:

‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg jullie:

vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:

‘Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei:

‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt.

Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares