Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei Hij:

‘Wat jullie hier zien–er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ Ze stelden Hem toen de vraag:

‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ Jezus zei:

‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen:

“Ik ben het, “of:

“De tijd is gekomen.” Volg hen niet! Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ Hij vervolgde:

‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van Mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
0Shares