Hij zei tegen hen:

‘Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt.'” David noemt Hem dus Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’

Terwijl de menigte luisterde, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en op het marktplein eerbiedig begroet willen worden, en een ereplaats verlangen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Toen Hij opkeek, zag Hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en Hij zei:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
0Shares