Hij zei tegen hen:

‘Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt.'” David noemt Hem dus Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’

Terwijl de menigte luisterde, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en op het marktplein eerbiedig begroet willen worden, en een ereplaats verlangen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Toen Hij opkeek, zag Hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en Hij zei:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
0Shares