Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg:

‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:

‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende:

‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:

“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei:

‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem:

‘Doet u dan voortaan net zo.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
0Shares