Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg:

‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:

‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende:

‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:

“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei:

‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem:

‘Doet u dan voortaan net zo.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
0Shares