De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden:

‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van Uw naam.’ Hij zei tegen hen:

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel:

Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen:

‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want Ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
0Shares