De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden:

‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van Uw naam.’ Hij zei tegen hen:

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel:

Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen:

‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want Ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
0Shares