Hij vertrok en ging volgens Zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen:

‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:

‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen Hij na Zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en Hij zei tegen hen:

‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’

Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om Hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem:

‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ Toen degenen die bij Hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze:

‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei:

‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op Hem afgekomen waren, zei Hij:

‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was Ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
0Shares