Hij vertrok en ging volgens Zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen:

‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:

‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen Hij na Zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en Hij zei tegen hen:

‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’

Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om Hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem:

‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ Toen degenen die bij Hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze:

‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei:

‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op Hem afgekomen waren, zei Hij:

‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was Ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
0Shares