Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek:

“Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf:

Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer:

‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
0Shares