Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek:

“Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf:

Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer:

‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
0Shares