Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei:

‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar:

‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
0Shares