Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen:

‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ Maar Jezus hoorde het en zei:

‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei:

‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’ Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem:

‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
0Shares