Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht en werd Zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten:

het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus:

‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei:

‘Dit is Mijn Zoon, Mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
0Shares