Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht en werd Zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten:

het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus:

‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei:

‘Dit is Mijn Zoon, Mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
0Shares